Header Ads

Вертера гел

ХЕМОГЛОБИН - ЖЕЛЯЗО-съдържащ пигмент, който се намира в еритроцитите, чиято основна функция е да транспортира кислород и въглероден диоксид до и от тъканите в тялото. ХЕМОГЛОБИНЪТ е изграден от белтъчна част – глобин и веществото хем, което съдържа в себе си желязо и порфирин.
Всъщност способността на кръвта да пренася кислород зависи не от броя на еритроцитите в нея, а от концентрацията на ХЕМОГЛОБИН. Именно от концентрацията му се съди за наличието или отсъствието на анемия.
Как се образува? Той се получава от младите еритроцити, в които проникват атоми желязо. Разпадането му също се осъществява в еритроцитите – глобинът се разпада до вердоглобин, който по-късно се разпада в черния дроб, като в процеса отделя атоми ЖЕЛЯЗО.
Освен да пренася кислород и въглероден диоксид до клетките в тялото, ХЕМОГЛОБИНЪТ има задачата да поддържа киселинно-алкалния баланс в организма. Прекалено ниските нива на ХЕМОГЛОБИН водят до нарушение на обмяната на веществата.
Ниският ХЕМОГЛОБИН е характерен за желязодефицитните анемии, които може да са причинени от хронична кръвозагуба или неправилно хранене. От друга страна високият ХЕМОГЛОБИН може да нормално физиологично явление или да е признак на заболяване.
В състава на laminaria влиза и елементът ЖЕЛЯЗО със своите 20,5 % от необходимата дневна доза за организма! Благодарение на свойството на клетката на ламинария да бъде модулатор, хемоглобинът не ще напусне здравословните граници от 120-140 г/л при дамите и 135-160 г/л при господата!
Затова: Лъжица Vertera = Лъжица Здраве ВСЕКИ ДЕН